Chính sách bảo mật

Loading...

Chính sách bảo mật cho KhỏeAZ.com

Nếu bạn cần thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng gửi một nội dung liên hệ tại đây.

Chúng tôi coi trọng sự riêng tư của tất các khách truy cập trên trang mạng http://khoeaz.com. Dưới đây là những yếu tố có liên quan:

Log Files

Giống như nhiều trang web khác, Khoeaz.com sử dụng các tệp nhật ký (Log Files). Thông tin bên trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian, trang giới thiệu / trang điều hướng sau truy cập, số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh địa điểm và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không liên quan đến bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể cho người dùng trên trang mà người dùng truy cập hoặc rời đi, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.

Chương trình quảng cáo

Chúng tôi phân phát quảng cáo của các bên thứ ba theo thỏa thuận về điều khoản bảo mật và chính sách của đối tác.

Chúng tôi sử dụng quảng cáo Adsense của Google và hoàn toàn tuân thủ theo quy định chính sách của Google được quy định công khai và chi tiết tại đường dẫn này:

http://www.google.com/privacy_ads.html

Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện một số quảng cáo nhất định do bên thứ 3 đề xuất cho mục đích thương mại.

Các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng cookies để hiển thị và lựa chọn quảng cáo hướng tới khách truy cập với mục đích cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này bởi vì chúng thuộc quyền sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa hoặc kiểm soát cookie, bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các nhà quảng cáo tương ứng hoặc thực hiện điều chỉnh các tùy chọn thông qua trình duyệt mà bạn sử dụng.